Centre d'Estudis - Classes de Reforç - Escola d'Adults - Idiomes - Carnets Instal·lador - Centre d'Estudis Enginy
Reforç Escolar
CURS ACADÈMIC
CURS ACADÈMIC
Curs Ordinari de Setembre a Juny

- S'imparteixen classes individuals, particulars i en grups reduïts de màxim 3 alumnes
- S'organitzen jornades de Tècniques d'Estudi i xerrades orientatives per professionals en psicopedagogia
- Aplicacions de diferents Metodologies d'Aprenentatge segons les necessitats de cada alumne
- Hores concertades segons l'interès dels alumens
- Servei de Biblioteca i consulta de llibres
- Dedicació professional des de l'any 1976 amb professors titulats
- Assessorament sobre Treballs de Síntesi i de Recerca

ENSENYEM A APRENDRE !!

Curset d'Estiu, Juliol i Agost

- Durant els mesos d'estiu es donen classes de formació global de cada matèria. L'objectiu és assolir els continguts necessaris per afrontar amb èxit els exàmens de recuperació en la convocatòria de setembre

- Quaderns d'Estiu i reforç general per preparar el següent curs
més informació
St. Celoni, 17 de gener de 2021
mida del text   -A +A
Centre d'Estudis Enginy | C/ Dr.Trueta 25,2n 08470 · SANT CELONI (Barcelona)
Tel: 93 867 43 28 | 627 70 43 11