Centre d'Estudis - Classes de Reforç - Escola d'Adults - Idiomes - Carnets Instal·lador - Centre d'Estudis Enginy
Reforç Escolar
Matèries
Matèries
Ciències i Tecnologia
- Matemàtiques - Àlgebra - Càlcul - Estadística
- Física - Química
- Tecnologia - Electrotècnia
- Mecànica - Dibuix Tècnic
- Ciències Naturals

Economia i Finances
- Comptabilitat - Teoria Econòmica - Matemàtica Financera

Lletres i Humanitats
- Català - Castellà - Anglès - Francès - Llatí - Grec
- Socials - Història - Geografia
- Filosofia
més informació
St. Celoni, 29 de octubre de 2020
mida del text   -A +A
Centre d'Estudis Enginy | C/ Dr.Trueta 25,2n 08470 · SANT CELONI (Barcelona)
Tel: 93 867 43 28 | 627 70 43 11