Centre d'Estudis - Classes de Reforç - Escola d'Adults - Idiomes - Carnets Instal·lador - Centre d'Estudis Enginy
Escola d'Adults
Accés a Cicles Formatius de Grau Superior
(Per a persones procedents d'un C.F.G.M a partir de 18 anys; per a la resta majors de 19 anys)

* Part Comuna (6h/setmana):

- Català
- Castellà
- Anglès/Francès
- Matemàtiques

* Part Específica :

- Depèn de l'especialitat 2-4 h/setmana

Inscripcions a partir del 14 de Setembre de 2017

Per organitzar el curs ha d'haver-hi un mínim de 3 alumnes.
Per això és important assistir a una reunió abans de l'inici del curs, per coordinar horaris.

Per al Curs 2017-2018 el dia de la reunió informativa és el 22 de setembre a les 20h


* Inici de les classes : 25 de setembre de 2017
* Exàmens Oficials : Maig 2018
* Horari a concretar segons grup
* Opcions que s'oferixen als alumnes:
- Servei de Biblioteca i Consulta de llibres
- Rebre Tècniques d'Estudi i Xerrades orientatives per a professional en psicopedagogia
més informació
St. Celoni, 21 de febrer de 2018
mida del text   -A +A
Centre d'Estudis Enginy · C/ Dr.Trueta 25,2n 08470 · SANT CELONI (Barcelona)
Tel: 93 867 43 28 · Fax: 93 867 43 28