Centre d'Estudis - Classes de Reforç - Escola d'Adults - Idiomes - Carnets Instal·lador - Centre d'Estudis Enginy
Escola d'Adults
Graduat Escolar ESO
(Per a persones majors de 18 anys)

* Àmbit de Comunicació :

- Català - Literatura Catalana
- Castellà - Literatura Castellana
- Anglès

* Àmbit Cienífic-Tecnològic :

- Matemàtiques
- Ciències Naturals
- Tecologia
- Salut i Medi Ambient

* Àmbit Social :

- Socials
- Geografia i Història
- Educació per la Ciutadania


Inscripcions a partir del 17 de Setembre de 2018

Per organitzar el curs ha d'haver-hi un mínim de 3 alumnes.
Per això és important assistir a una reunió abans de l'inici del curs, per coordinar horaris.

Per al Curs 2018-2019 el dia de la reunió informativa és el 24 de setembre a les 19h


* Curs Complert : 10h/setmana
* Inici de les classes : 1 d'octubre de 2018
* Exàmens Oficials : Desembre 2018 - Maig 2019
* Horari a concretar segons grup
* Opcions que s'oferixen als alumnes:

- Servei de Biblioteca i Consulta de llibres
- Rebre Tècniques d'Estudi i Xerrades orientatives per a professional en psicopedagogia
més informació
St. Celoni, 25 de maig de 2019
mida del text   -A +A
Centre d'Estudis Enginy | C/ Dr.Trueta 25,2n 08470 · SANT CELONI (Barcelona)
Tel: 93 867 43 28 | Fax: 93 867 43 28