Centre d'Estudis - Classes de Reforç - Escola d'Adults - Idiomes - Carnets Instal·lador - Centre d'Estudis Enginy
Carnets d'Instal·lador
Centre Autoritzat i Homologat des de l'any 2000 per la Generalitat de Catalunya

CARNET  D'INSTAL·LADOR-MANTENIDOR D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS - ITE (Calefacció - ACS - Climatització - Energia Solar Tèrmica)   1. Es té accés directe al carnet si es disposa de qualsevol de les següents titulacions :

 • CFGM - Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció  de Calor
 • FP1 - Fontaneria (Construcció i Obres)
 • MP2 - Instal·lacions d'Aigua, Gas i Calefacció (Construcció i Obres)
 • MP2 - Instal·lació i Manteniment d'Equips de Fred i calor (Electricitat i Electrònica)
 • CFGS - Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions i Fluids, Tèrmiques i de  Manutenció en un centre amb conveni amb el Departament competent
 • CFGS - Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés
 • FP2 - Instal·lacions (Contrucció i Obres)
 • FP2 - Aprofitament d'Energia Solar  (Electricitat i Electrònica)
 • FP2 - Manteniment Energia Solar i Climatització  (Electricitat i Electrònica)
 • FP2 - Calor, Fred i Aire Condicionat  (Electricitat i Electrònica)
 • FP2 - Fontaneria (Construcció i Obres)
 • FP2 - Fred Industrial  (Electricitat i Electrònica)
 • FP2 -  Instal·lacions Frigorífiques i Climatització (Electricitat i Electrònica)
 • FP2 - Instal·lacions d'Energia Solar  (Electricitat i Electrònica)
 • MP3 - Instal·lacions Tèrmiques Auxiliars de Procés (Electricitat i Electrònica)
 • MP3 - Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització  (Electricitat i Electrònica)
 • MP3 - Manteniment d'Instal·lacions de Serveis Auxiliars  (Electricitat i Electrònica)
 • Enginyer de Telecomunicació
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació
 • Enginyer Tècnic Industrial

2.
Es té accés directe a l'examen sense necessitat de fer un curs homologat, si es disposa de qualsevol de les següents titulacions:


 • Acreditació experiència laboral, almenys de 2.000 hores treballades en total com a tècnic d'empreses instal·ladores o mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, durant els darrers 10 anys
 • CFGS - Desenvolupament de Projectes d?instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de manutenció (Sense conveni amb el Departament competent)
 • Titulacions que l'Administració de l'Estat amb competències declari com a equivalents a les esmentades, així com les titulacions equivalents que determinin per aplicació de la legislació comunitària o d'altres acords internacionals amb països tercers, ratificats per l'Estat)

3. S'ha d'assistir a un curs homologat de 450 hores en un Cenre Autoritzat  (Centre d'Estudis Enginy)per la Generalitat de Catalunya, i així accedir a l'examen en el mateix Departament si :


 • No es disposa de cap de les titulacions especificades en els apartats 1 i 2 anteriors
St. Celoni, 17 de gener de 2021
mida del text   -A +A
Centre d'Estudis Enginy | C/ Dr.Trueta 25,2n 08470 · SANT CELONI (Barcelona)
Tel: 93 867 43 28 | 627 70 43 11