Centre d'Estudis - Classes de Reforç - Escola d'Adults - Idiomes - Carnets Instal·lador - Centre d'Estudis Enginy
Carnets d'Instal·lador
Centre Autoritzat i Homologat des de l'any 2000 per la Generalitat de Catalunya

El Centre d'Estudis i Formació Enginy està autoritzat a impartir cursos Teòrics-Pràctics del Programa Formatiu 1, coresponent a l'Annex II del RD 795/2010 pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats d'efecte hivernacle, equips basats en els mateixis i la certificació dels professinals que esl utilitzen.

Poden realitzar el curs de Gasos Fluorats en el Centre d'Esudis i Formació Enginy, les persones que estiguin en qualsevol de les següents situacions :

a.1) En disposició del CARNETE D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (RD 1027/2077 de 20 de juliol, anterior al 1 setembre 2011)
a.2) En disposició del CARNET INSTAL·LADOR - MANTENIDOR DE CLIMATITZACIÓ
b) En disposició del CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE FRIGORISTA (RD 942/1997 de 20 de juliol)
c) En disposició del CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE MANTENIDOR AC (RD 335/1997 de 7 de març)
d) En disposició del TÍTOL DE TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT DE FRED-CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR (RD 2046/1995 de 22 de desembre)
e) En disposició del TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE MANTENIMENT I MONTATGE D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS I PROCÉS (RD 2044/1995 de 22 de desembre)
St. Celoni, 29 de octubre de 2020
mida del text   -A +A
Centre d'Estudis Enginy | C/ Dr.Trueta 25,2n 08470 · SANT CELONI (Barcelona)
Tel: 93 867 43 28 | 627 70 43 11